Ochrana osobních údajů

Nakládání s osobními údaji je prováděno v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve znění pozdějších předpisů.

Prodávající prohlašuje, že veškeré poskytnuté osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze pro účely plnění smlouvy a marketingových akcí Prodávajícího a nebudou poskytnuty třetí osobě s vyjímkou předání těch údajů dopravci, které jsou nezbytné pro účely dodání předmětu smlouvy kupujícímu.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním osobních údajů v databázi Prodávajícího.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu, doplnění, na základě písemné žádosti má právo na jejich odstranění z databáze Prodávajícího.